กริยา 3 ช่อง: Wake ช่อง 2 Wake ช่อง 3

คำว่า Wake แปลว่า ตื่น ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Wake นี้ก็คือ Wake / Woke / Woken
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ตื่น แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Wake: ตื่น

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
WakeWokeWokenตื่น

สรุปกริยา 3 ช่อง Wake

Wake ช่อง 2 คือ Woke
Wake ช่อง 3 คือ Woken

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ตื่น แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Wake แปลว่า?

Wake มีความหมายว่า:

 1. (vi) ตื่นตัว

 2. (vi) ตื่นนอน

 3. (vt) ทำให้ตื่นตัว

 4. (vt) ทำให้รับรู้

 5. (vt) ปลุกให้ตื่น, ทำให้ตื่น

 6. (vi) รับรู้

 7. (vi) เฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Wake ช่อง 2 Wake ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Wake กริยาช่อง 2 Woke กริยาช่อง 3 Woken แปลว่า ตื่น หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Wake Up Wave Off Wear Off Weigh Down On Weigh Out Weld Well Up Wheel Out Whip Out Whir Whitewash Widen

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Wake"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"