กริยาช่อง 1

Wake

กริยาช่อง 2 Woke

กริยาช่อง 3 Woken

แปลว่า ตื่น

Wake

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Wake แปลว่า:

 1. รับรู้

 2. ตื่นตัว

 3. ตื่นนอน

 4. เฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี

 5. ปลุกให้ตื่น, ทำให้ตื่น

 6. ทำให้รับรู้

 7. การเฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี

 8. ทำให้ตื่นตัว

 9. ตำแหน่งหรือพื้นที่ด้านหลัง

 10. ผลกระทบที่ตามมา

 11. ร่องรอยทางน้ำที่เรือหรือสิ่งอื่นใดแล่นผ่านไป

 12. ร่องรอยทางอากาศหลังจากเครื่องบินบินผ่านไป

 ภาพประกอบ

 • Wake

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Wake คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"