กริยา 3 ช่อง: Volunteer ช่อง 2 Volunteer ช่อง 3

คำว่า Volunteer ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Volunteer นี้ก็คือ Volunteer / Volunteered / Volunteered
โดยที่ทั้ง 3 ช่องมีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Volunteer

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3
VolunteerVolunteeredVolunteered

สรุปกริยา 3 ช่อง Volunteer

Volunteer ช่อง 2 คือ Volunteered
Volunteer ช่อง 3 คือ Volunteered

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Volunteer แปลว่า?

Volunteer มีความหมายว่า:

  1. (v) ขันอาสา

  2. (v) รับอาสา

  3. (v) สมัคร

  4. (v) สมัครใจ

  5. (v) อาสา

  6. (vt) เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ, รับอาสา, เสนอตัวโดยสมัครใจ, อาสาสมัคร

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Volunteer ช่อง 2 Volunteer ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Volunteer กริยาช่อง 2 Volunteered กริยาช่อง 3 Volunteered หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Vaccinate Vacuum Value vanish Verify Vest Vest in View Visit Void Vote

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Volunteer"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"