กริยาช่อง 1

Volunteer

กริยาช่อง 2 Volunteered

กริยาช่อง 3 Volunteered

Volunteer

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Volunteer แปลว่า:

 1. อาสาสมัคร

 2. อาสา

 3. สมัครใจ

 4. ขันอาสา

 5. อาสาสมัคร, ผู้สมัคร, ผู้กระทำโดยใจสมัคร, ทหารอาสาสมัคร, ผู้กระทำโดยเจตนา, พืชตามธรรมชาติ

 6. รับอาสา

 7. เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ, รับอาสา, เสนอตัวโดยสมัครใจ, อาสาสมัคร

 8. เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ, รับอาสา, เสนอตัวโดยสมัครใจ, อาสาสมัคร

 9. สมัคร

 10. อาสาสมัคร, ใจสมัคร, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (พืช)

 ภาพประกอบ

 • Volunteer

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Volunteer คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"