กริยาช่อง 1

Visit

กริยาช่อง 2 Visited

กริยาช่อง 3 Visited

แปลว่า เยี่ยม, เที่ยว

Visit

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Visit แปลว่า:

 1. เยี่ยมเยียน

 2. แวะเยี่ยม

 3. การเยี่ยม

 4. มาเยี่ยม, แวะเยี่ยม, มาเยือน, มาเยี่ยม, ไปเยี่ยม

 5. หาสู่

 6. เยี่ยม

 7. ไปมาหาสู่

 8. สู่หา

 9. เยือน

 10. การไปมาหาสู่

 11. การเยือน

 12. สู่

 13. มาเยี่ยม, เยี่ยมเยียน, เยือน

 14. ไปหา

 15. การไปเยี่ยม, การไปมาหาสู่

 ภาพประกอบ

 • Visit

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Visit คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"