กริยา 3 ช่อง: Visit ช่อง 2 Visit ช่อง 3

คำว่า Visit แปลว่า เยี่ยม, เที่ยว ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Visit นี้ก็คือ Visit / Visited / Visited
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า เยี่ยม, เที่ยว แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Visit: เยี่ยม, เที่ยว

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
VisitVisitedVisitedเยี่ยม, เที่ยว

สรุปกริยา 3 ช่อง Visit

Visit ช่อง 2 คือ Visited
Visit ช่อง 3 คือ Visited

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า เยี่ยม, เที่ยว แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Visit แปลว่า?

Visit มีความหมายว่า:

 1. (vi) มาเยี่ยม, เยี่ยมเยียน, เยือน

 2. (vt) มาเยี่ยม, แวะเยี่ยม, มาเยือน, มาเยี่ยม, ไปเยี่ยม

 3. (v) สู่

 4. (v) สู่หา

 5. (v) หาสู่

 6. (v) เยี่ยม

 7. (v) เยี่ยมเยียน

 8. (v) เยือน

 9. (v) แวะเยี่ยม

 10. (v) ไปมาหาสู่

 11. (v) ไปหา

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Visit ช่อง 2 Visit ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Visit กริยาช่อง 2 Visited กริยาช่อง 3 Visited แปลว่า เยี่ยม, เที่ยว หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Vaccinate Vacuum Value vanish Verify Vest Vest in View Void Volunteer Vote

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Visit"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"