กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Verify ช่อง 2 Verify ช่อง 3

คำว่า Verify แปลว่า ตรวจทาน, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง, ตรวจสอบความจริง ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Verify นี้ก็คือ Verify / Verified / Verified
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ตรวจทาน, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง, ตรวจสอบความจริง แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Verify: ตรวจทาน, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง, ตรวจสอบความจริง

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
VerifyVerifiedVerifiedตรวจทาน, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง, ตรวจสอบความจริง

สรุปกริยา 3 ช่อง Verify

Verify ช่อง 2 คือ Verified
Verify ช่อง 3 คือ Verified

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ตรวจทาน, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง, ตรวจสอบความจริง แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Verify แปลว่า?

Verify มีความหมายว่า:

  1. (v) ตรวจทาน

  2. (vt) พิสูจน์ว่าเป็นความจริง, ตรวจสอบความจริง

  3. (vt) ยืนยันความถูกต้อง, ยืนยันว่าเป็นจริง

แนะนำคำนี้โดย Golfy

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Verify ช่อง 2 Verify ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Verify กริยาช่อง 2 Verified กริยาช่อง 3 Verified แปลว่า ตรวจทาน, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง, ตรวจสอบความจริง หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Vaccinate Vacuum Value vanish Vest Vest in View Visit Void Volunteer Vote

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Verify"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"