กริยาช่อง 1

Upgrade

กริยาช่อง 2 Upgraded

กริยาช่อง 3 Upgraded

แปลว่า ทำให้เลื่อนระดับขึ้น, ทำให้พัฒนาให้ดีขึ้น

Upgrade

Posted on by Golfy

EN-TH Dictionary Upgrade แปลว่า:

  1. ยกระดับ, ยกฐานะ, ยกสถานภาพ

  2. เลื่อนชั้น

  3. ในทางสูงขึ้น, ในทางที่ดีขึ้น

  4. ซึ่งยกระดับ, ซึ่งพัฒนาให้ดีขึ้น

  5. การยกระดับ, การพัฒนาให้ดีขึ้น, การยกขึ้น

  6. ทำให้เลื่อนระดับขึ้น, ทำให้พัฒนาให้ดีขึ้น

  7. ทางที่เป็นเนินลาดขึ้น, ที่ชันขึ้น, ทางขึ้น, เนินที่สูงขึ้น

แนะนำคำนี้โดย Golfy

 ภาพประกอบ

  • Upgrade

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Upgrade"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"