กริยา 3 ช่อง: Try On ช่อง 2 Try On ช่อง 3

คำว่า Try On แปลว่า ลอง ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Try On นี้ก็คือ Try On / Tried On / Tried On
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ลอง แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Try On: ลอง

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Try OnTried OnTried Onลอง

สรุปกริยา 3 ช่อง Try On

Try On ช่อง 2 คือ Tried On
Try On ช่อง 3 คือ Tried On

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ลอง แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Try On ช่อง 2 Try On ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Try On กริยาช่อง 2 Tried On กริยาช่อง 3 Tried On แปลว่า ลอง หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Dwell On Hang On Lean On Leap On Spring On Travel Try Try Back Try For Try It On Try Out Try Out For

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Try On"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"