กริยา 3 ช่อง: Try It On ช่อง 2 Try It On ช่อง 3

คำว่า Try It On แปลว่า ลองดู ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Try It On นี้ก็คือ Try It On / Tried It On / Tried It On
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ลองดู แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Try It On: ลองดู

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Try It OnTried It OnTried It Onลองดู

สรุปกริยา 3 ช่อง Try It On

Try It On ช่อง 2 คือ Tried It On
Try It On ช่อง 3 คือ Tried It On

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ลองดู แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Try It On ช่อง 2 Try It On ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Try It On กริยาช่อง 2 Tried It On กริยาช่อง 3 Tried It On แปลว่า ลองดู หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Floor It Make It Step On It Take It Out On Travel Try Try Back Try For Try On Try Out Try Out For Zip It

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Try It On"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"