กริยา 3 ช่อง

กริยาช่อง 1

Try

กริยาช่อง 2 Tried

กริยาช่อง 3 Tried

แปลว่า ลอง

กริยา 3 ช่อง ของ Try คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Try กริยาช่อง 2 Tried กริยาช่อง 3 Tried แปลว่า ลอง หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Try แปลว่า:

  1. (vt) ตรวจสอบ, ดู, ตรวจ

  2. (vt) ทดสอบ, พิสูจน์, ทดลอง

  3. (vt) ทำให้เหลืออด

  4. (v) พยายาม

  5. (vi) พยายาม, ลอง

  6. (vt) สอบสวนในศาล, พิจารณา

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง ของ Try คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Try กริยาช่อง 2 Tried กริยาช่อง 3 Tried แปลว่า ลอง หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Try"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"