กริยาช่อง 1

Try

กริยาช่อง 2 Tried

กริยาช่อง 3 Tried

แปลว่า ลอง

Try

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Try แปลว่า:

  1. พยายาม, ลอง

  2. พยายาม

  3. ดู

  4. ทำให้เหลืออด

  5. ทดสอบ, พิสูจน์, ทดลอง

  6. สอบสวนในศาล, พิจารณา

  7. การทดลอง

  8. การลอง

  9. ตรวจสอบ, ดู, ตรวจ

 ภาพประกอบ

  • Try

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Try คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"