กริยาช่อง 1

Trust

กริยาช่อง 2 Trusted

กริยาช่อง 3 Trusted

Trust

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Trust แปลว่า:

 1. ระบบผูกขาดทางการค้า, สหกรณ์บริษัท, การรวมตัวกันของบริษัท

 2. เชื่อถือ

 3. ไว้เนื้อเชื่อใจ

 4. เชื่อเครดิต, ซื้อโดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินภายหลัง, ซื้อเชื่อ

 5. ความเชื่อใจ, ความไว้วางใจ, ความไว้เนื้อเชื่อใจ

 6. ไว้วางใจ

 7. สินเชื่อ

 8. ความเชื่อถือ

 9. ไว้ใจได้

 10. วางใจ

 11. เชื่อใจได้

 12. เชื่อใจ

 13. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้วางใจ

 14. วางใจ, เชื่อใจ

 15. คาดหวัง, ต้องการ, หวัง

 ภาพประกอบ

 • Trust

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Trust คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"