กริยาช่อง 1

Travel

กริยาช่อง 2 Travelled

กริยาช่อง 3 Travelled

แปลว่า ท่องเที่ยว

Travel

Posted on by Admin

กริยาช่อง 2 Traveled (Us)

กริยาช่อง 3 Traveled (Us)

แปลว่า การเดินทาง

Travel

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Travel แปลว่า:

 1. การเคลื่อนย้าย

 2. ไปเที่ยว

 3. เดินทาง

 4. เดินทาง

 5. การสัญจร

 6. การเคลื่อนที่, การเคลื่อนไหว

 7. การท่องเที่ยว, การเดินทาง

 8. มะงุมมะงาหรา

 9. ย้าย, ย้ายที่อยู่

 10. เที่ยว

 11. สัญจร

 12. ท่องเที่ยว, สัญจร, เที่ยว

 13. เดินหน

 14. สัญจร

 ภาพประกอบ

 • Travel
 • Travel

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Travel คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"