กริยา 3 ช่อง: Travel ช่อง 2 Travel ช่อง 3

คำว่า Travel แปลว่า ท่องเที่ยว ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Travel นี้ก็คือ Travel / Travelled / Travelled หรือ Travel / Traveled / Traveled
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ท่องเที่ยว แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Travel: ท่องเที่ยว

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
TravelTravelledTravelledท่องเที่ยว
TravelTraveledTraveledเดินทาง

สรุปกริยา 3 ช่อง Travel

Travel ช่อง 2 คือ Travelled และ Traveled
Travel ช่อง 3 คือ Travelled และ Traveled

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ท่องเที่ยว แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Travel แปลว่า?

Travel มีความหมายว่า:

 1. (vi) ท่องเที่ยว, สัญจร, เที่ยว

 2. (v) มะงุมมะงาหรา

 3. (vi) ย้าย, ย้ายที่อยู่

 4. (v) สัญจร

 5. (vi) เดินทาง

 6. (v) เดินหน

 7. (v) เที่ยว

 8. (v) ไปเที่ยว

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Travel ช่อง 2 Travel ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Travel กริยาช่อง 2 Travelled กริยาช่อง 3 Travelled แปลว่า ท่องเที่ยว หมวด Regular Verb
 • กริยา 3 ช่อง: Travel ช่อง 2 Travel ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Travel กริยาช่อง 2 Traveled กริยาช่อง 3 Traveled แปลว่า เดินทาง หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Tag Tag Onto Tag With Tail Away Taint Take After Talk At Talk Down Talk Into Tally Tap Up

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Travel"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"