กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Tell ช่อง 2 Tell ช่อง 3

คำว่า Tell แปลว่า บอก ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Tell นี้ก็คือ Tell / Told / Told
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า บอก แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Tell: บอก

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
TellToldToldบอก

สรุปกริยา 3 ช่อง Tell

Tell ช่อง 2 คือ Told
Tell ช่อง 3 คือ Told

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า บอก แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Tell แปลว่า?

Tell มีความหมายว่า:

 1. (vt) จำแนกความแตกต่าง, แยกแยะ, บอกความแตกต่าง

 2. (vt) ทำนาย

 3. (v) ทำนูล

 4. (vt) บอก, พูด, แจ้ง

 5. (v) บอกเล่า

 6. (v) ประภาษ

 7. (vi) มีผลกระทบ, กระทบกระเทือน

 8. (vt) รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้), รับรอง, ทำให้มั่นใจ

 9. (vt) รู้

 10. (vt) สั่ง, ขอร้องให้ทำ, บอกให้ทำ

 11. (vt) เปิดเผย

 12. (vi) เปิดเผยความลับ

 13. (v) เล่า

 14. (vt) เล่า, เล่าเรื่อง, บรรยาย, สาธยาย

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Tell ช่อง 2 Tell ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Tell กริยาช่อง 2 Told กริยาช่อง 3 Told แปลว่า บอก หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Tag Tag Onto Tag With Tail Away Taint Take After Talk At Talk Down Tell Apart Tell Off Tell On Travel

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Tell"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"