กริยาช่อง 1

Tell

กริยาช่อง 2 Told

กริยาช่อง 3 Told

แปลว่า บอก

Tell

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Tell แปลว่า:

 1. รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้), รับรอง, ทำให้มั่นใจ

 2. ประภาษ

 3. ทำนูล

 4. บอก, พูด, แจ้ง

 5. บอกเล่า

 6. จำแนกความแตกต่าง, แยกแยะ, บอกความแตกต่าง

 7. ทำนาย

 8. มีผลกระทบ, กระทบกระเทือน

 9. เปิดเผย

 10. รู้

 11. บอก, พูด, แจ้ง

 12. สั่ง, ขอร้องให้ทำ, บอกให้ทำ

 13. เปิดเผยความลับ

 14. เล่า

 15. เล่า, เล่าเรื่อง, บรรยาย, สาธยาย

 ภาพประกอบ

 • Tell

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Tell คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"