กริยาช่อง 1

Teach

กริยาช่อง 2 Taught

กริยาช่อง 3 Taught

แปลว่า สอน

Teach

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Teach แปลว่า:

 1. สอน (วิชา), ให้การศึกษา

 2. ต่อ

 3. สอนสั่ง

 4. สั่งสอน

 5. สอนหนังสือ

 6. อบรม

 7. สั่งสอน, สอนสั่ง, อบรม

 8. สอน

 9. สั่งสอน

 10. สอน (วิชา), ให้การศึกษา

 11. ฝึกสอน

 12. ครู (คำไม่เป็นทางการ), ชี้ให้เห็นความทุกข์ทรมานจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้กลัวที่จะทำ

 13. ถ่ายทอด

 14. อบรมบ่มนิสัย

 ภาพประกอบ

 • Teach

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Teach คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"