กริยา 3 ช่อง: Tall ช่อง 2 Tall ช่อง 3

คำว่า Tall กริยา 3 ช่องของคำว่า Tall นี้ก็คือ Tall / คำว่า Tall ไม่ใช่คำกริยา
มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Tall

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3
Tallคำว่า Tall ไม่ใช่คำกริยา

สรุปกริยา 3 ช่อง Tall

Tall ช่อง 2 คือ คำว่า Tall ไม่ใช่คำกริยา

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Tall ช่อง 2 Tall ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Tall กริยาช่อง 2 คำว่า <b>Tall</b> ไม่ใช่คำกริยา หมวด ไม่ใช่คำกริยา หมวด ไม่ใช่คำกริยา

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Tag Tag Onto Tag With Tail Away Taint Take After Talk At Talk Down Talk Into Tally Tap Up Travel

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Tall"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"