กริยา 3 ช่อง: Talk Back ช่อง 2 Talk Back ช่อง 3

คำว่า Talk Back แปลว่า พูดแย้ง ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Talk Back นี้ก็คือ Talk Back / Talked Back / Talked Back
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า พูดแย้ง แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Talk Back: พูดแย้ง

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Talk BackTalked BackTalked Backพูดแย้ง

สรุปกริยา 3 ช่อง Talk Back

Talk Back ช่อง 2 คือ Talked Back
Talk Back ช่อง 3 คือ Talked Back

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า พูดแย้ง แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Talk Back ช่อง 2 Talk Back ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Talk Back กริยาช่อง 2 Talked Back กริยาช่อง 3 Talked Back แปลว่า พูดแย้ง หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Talk Talk Around Talk At Talk Down Talk Down To Talk Into Talk Out Talk Out Of Talk Over Talk Round Talk Through Talk Yourself Out Travel

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Talk Back"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"