กริยาช่อง 1

Talk

กริยาช่อง 2 Talked

กริยาช่อง 3 Talked

แปลว่า สนทนา

Talk

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Talk แปลว่า:

 1. จ้อ

 2. พูด

 3. พูดคุย, สนทนา, เจรจา, กล่าวคำ

 4. คำนินทา, คำพูดนินทา, คำเล่าลือ

 5. การนินทา

 6. สนทนา

 7. การสนทนา, การพูดคุย

 8. นินทา

 9. การแสดงปาฐกถา

 10. คุย

 11. อภิปรายกันในเรื่อง, พิจารณากันในเรื่อง, ถกเรื่อง, พูดถึงเรื่อง

 12. การอภิปราย, การพิจารณา, การถกเรื่อง

 13. วิธีการพูด

 14. แสดงปาฐกถา, บรรยาย

 15. สิ่งที่กล่าวถึง, สิ่งที่พูดถึง

 16. สนทนา

 17. พูดคุย, สนทนา, เจรจา, กล่าวคำ

 ภาพประกอบ

 • Talk

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Talk คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"