กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Talk ช่อง 2 Talk ช่อง 3

คำว่า Talk แปลว่า สนทนา ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Talk นี้ก็คือ Talk / Talked / Talked
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า สนทนา แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Talk: สนทนา

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
TalkTalkedTalkedสนทนา

สรุปกริยา 3 ช่อง Talk

Talk ช่อง 2 คือ Talked
Talk ช่อง 3 คือ Talked

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า สนทนา แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Talk แปลว่า?

Talk มีความหมายว่า:

 1. (v) คุย

 2. (v) จ้อ

 3. (vi) นินทา

 4. (v) พูด

 5. (vt) พูดคุย, สนทนา, เจรจา, กล่าวคำ

 6. (v) สนทนา

 7. (vt) อภิปรายกันในเรื่อง, พิจารณากันในเรื่อง, ถกเรื่อง, พูดถึงเรื่อง

 8. (vi) แสดงปาฐกถา, บรรยาย

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Talk ช่อง 2 Talk ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Talk กริยาช่อง 2 Talked กริยาช่อง 3 Talked แปลว่า สนทนา หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Talk Around Talk At Talk Back Talk Down Talk Down To Talk Into Talk Out Talk Out Of Talk Over Talk Round Talk Through Talk Yourself Out Travel

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Talk"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"