กริยาช่อง 1

Take To

กริยาช่อง 2 Took To

กริยาช่อง 3 Taken To

แปลว่า ใช้เวลาไป

Take To

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Take To แปลว่า:

  1. นำไปยัง, พาไปยัง

 ภาพประกอบ

  • Take To

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Take To"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"