กริยาช่อง 1

Take Through

กริยาช่อง 2 Took Through

กริยาช่อง 3 Taken Through

แปลว่า ใช้เวลาผ่าน

Take Through

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Take Through แปลว่า:

  1. ทำให้ไปถึงความสมบูรณ์

  2. เฝ้าดูและคอยช่วยเหลือขณะ (บางคน) เรียนรู้หรือฝึกฝนบางสิ่ง

  3. ทำให้ผ่าน

 ภาพประกอบ

  • Take Through

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Take Through คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"