กริยาช่อง 1

Take Off

กริยาช่อง 2 Took Off

กริยาช่อง 3 Taken Off

แปลว่า ถอดออก

Take Off

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Take Off แปลว่า:

 1. กิน

 2. หยุดงาน, หยุดพัก

 3. ลาพัก

 4. การเลียนแบบ, การลอกเลียน

 5. ถอด

 6. ถอด, ปลด, แก้, เปลื้อง

 7. หยุดให้บริการ

 8. ชักจูงไปในทางที่ไม่ค่อยดี

 9. ปลด, ปล่อย, คลาย

 10. เลียนแบบ

 11. ลด (ราคา)

 12. ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

 13. หักออก, ลบออก, ตัดออก

 14. บินขึ้น (เครื่องบิน), ออก (เดินทาง)

 ภาพประกอบ

 • Take Off

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Take Off คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"