กริยา 3 ช่อง: Take Down ช่อง 2 Take Down ช่อง 3

คำว่า Take Down แปลว่า ลงไป ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Take Down นี้ก็คือ Take Down / Took Down / Taken Down
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ลงไป แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Take Down: ลงไป

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Take DownTook DownTaken Downลงไป

สรุปกริยา 3 ช่อง Take Down

Take Down ช่อง 2 คือ Took Down
Take Down ช่อง 3 คือ Taken Down

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ลงไป แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Take Down ช่อง 2 Take Down ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Take Down กริยาช่อง 2 Took Down กริยาช่อง 3 Taken Down แปลว่า ลงไป หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Lie Down Take Take Aback Take After Take It Take It Out On Take It Upon Yourself Take Off Take On Take Through Take To Take Up Travel

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Take Down"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"