กริยาช่อง 1

Take After

กริยาช่อง 2 Took After

กริยาช่อง 3 Taken After

แปลว่า ละม้าย

Take After

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Take After แปลว่า:

  1. ละม้ายคล้ายคลึง

  2. มีรูปร่างหน้าตาหรือความประพฤติเหมือน

  3. ไล่ตาม

  4. กลืนตาม

  5. เหมือน, คล้าย, เจริญรอยตาม

 ภาพประกอบ

  • Take After

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Take After"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"