กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Take Aback ช่อง 2 Take Aback ช่อง 3

คำว่า Take Aback แปลว่า สยองขวัญ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Take Aback นี้ก็คือ Take Aback / Took Aback / Taken Aback
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า สยองขวัญ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Take Aback: สยองขวัญ

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Take AbackTook AbackTaken Abackสยองขวัญ

สรุปกริยา 3 ช่อง Take Aback

Take Aback ช่อง 2 คือ Took Aback
Take Aback ช่อง 3 คือ Taken Aback

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า สยองขวัญ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Take Aback ช่อง 2 Take Aback ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Take Aback กริยาช่อง 2 Took Aback กริยาช่อง 3 Taken Aback แปลว่า สยองขวัญ หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Be Taken Aback Take Take After Take Down Take It Take It Out On Take It Upon Yourself Take Off Take On Take Through Take To Take Up Travel

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Take Aback"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"