กริยา 3 ช่อง: Take ช่อง 2 Take ช่อง 3

คำว่า Take แปลว่า นำไป ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Take นี้ก็คือ Take / Took / Taken
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า นำไป แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Take: นำไป

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
TakeTookTakenนำไป

สรุปกริยา 3 ช่อง Take

Take ช่อง 2 คือ Took
Take ช่อง 3 คือ Taken

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า นำไป แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Take แปลว่า?

Take มีความหมายว่า:

 1. (vt) ขึ้นรถ, ลงเรือ

 2. (vt) ควบคุมตัว

 3. (vt) คัดลอก

 4. (vi) จดบันทึก, จด

 5. (vt) ชนะ, พิชิต

 6. (vt) ต้องการ

 7. (vt) ถือ, จับ

 8. (vt) ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพ

 9. (vt) ทาน, กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน

 10. (vt) ทำ, ปฏิบัติ, จัดการ

 11. (v) นำ

 12. (vt) นำมา, ได้มา, ได้

 13. (vt) พาไป, นำไป

 14. (vt) ยอมรับ, อนุมัติ

 15. (vt) ยึด, เอาไปโดยใช้กำลัง

 16. (vt) ร่วมประเวณี

 17. (vi) วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ, วัดอุณหภูมิ

 18. (vt) เข้าใจ, ตีความ

 19. (vi) เจ็บป่วย

 20. (vt) เดินทางโดย, โดยสารด้วย

 21. (vt) เรียน, เรียนรู้

 22. (vt) เลือก, ซื้อ, เช่า

 23. (vt) เอาไป, เอา

 24. (v) แอ้ม

 25. (vt) โกง

 26. (v) โดยสาร

 27. (vt) ใช้, ใช้เวลา

 28. (vi) ได้รับ (ตำแหน่ง), ประสบความสำเร็จ, ทำงานสำเร็จ

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Take ช่อง 2 Take ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Take กริยาช่อง 2 Took กริยาช่อง 3 Taken แปลว่า นำไป หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Take Aback Take After Take Apart Take Down Take It Take It Out On Take It Upon Yourself Take Off Take On Take Through Take To Take Up Travel


 แท็ก takes taking

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Take"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"