กริยาช่อง 1

Swing

กริยาช่อง 2 Swung

กริยาช่อง 3 Swung

แปลว่า แกว่ง

Swing

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Swing แปลว่า:

 1. ยัก

 2. ชิงช้า, เก้าอี้ที่ห้อยแกว่งไปมา

 3. แกว่ง, แกว่งไปมา

 4. ชิงช้า

 5. ห้อยโหน

 6. แขวน, ห้อย

 7. ควง

 8. แขวน, ห้อย

 9. ฟะฟัด

 10. การแกว่ง

 11. การแกว่ง, การแกว่งไปมา, การแกว่งไกว

 12. โหน

 13. ฟัด

 14. ส่าย

 15. หมุนรอบ, หมุน, หมุนวน

 16. แกว่ง, แกว่งไปมา

 17. การตีลูกบอล

 18. การเหวี่ยงหมัด

 19. หมุนรอบ, หมุน, หมุนวน

 ภาพประกอบ

 • Swing

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Swing คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"