กริยาช่อง 1

Study

กริยาช่อง 2 Studied

กริยาช่อง 3 Studied

แปลว่า เรียน, ศึกษา

Study

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Study แปลว่า:

 1. ศึกษา, เรียน, เล่าเรียน

 2. เรียนหนังสือ

 3. ศึกษา

 4. การเล่าเรียน

 5. วิเคราะห์, ตรวจสอบ

 6. เรียนรู้

 7. ศึกษา

 8. รายงานการศึกษา, รายงานการค้นคว้า

 9. ห้องค้นคว้า, ห้องศึกษาเล่าเรียน, ห้องเขียนหนังสือ

 10. พิทยาคม

 11. พิจารณา, พินิจพิจารณา

 12. ศึกษา, เรียน, เล่าเรียน

 13. การวิเคราะห์, การตรวจสอบ

 14. การเรียนหนังสือ

 15. การศึกษา, การเล่าเรียน

 16. ศึกษาเล่าเรียน

 17. ร่ำเรียน

 ภาพประกอบ

 • Study

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Study คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"