กริยา 3 ช่อง

กริยาช่อง 1

Study

กริยาช่อง 2 Studied

กริยาช่อง 3 Studied

แปลว่า เรียน, ศึกษา

กริยา 3 ช่อง ของ Study คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Study กริยาช่อง 2 Studied กริยาช่อง 3 Studied แปลว่า เรียน, ศึกษา หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Study แปลว่า:

  1. (vt) พิจารณา, พินิจพิจารณา

  2. (v) ร่ำเรียน

  3. (vt) วิเคราะห์, ตรวจสอบ

  4. (v) ศึกษา

  5. (vi) ศึกษา, เรียน, เล่าเรียน

  6. (v) ศึกษาเล่าเรียน

  7. (v) เรียนรู้

  8. (v) เรียนหนังสือ

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง ของ Study คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Study กริยาช่อง 2 Studied กริยาช่อง 3 Studied แปลว่า เรียน, ศึกษา หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน


 แท็ก studies studing

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Study"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"