กริยา 3 ช่อง: Stop ช่อง 2 Stop ช่อง 3

คำว่า Stop แปลว่า หยุด ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Stop นี้ก็คือ Stop / Stopped / Stopped
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า หยุด แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Stop: หยุด

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
StopStoppedStoppedหยุด

สรุปกริยา 3 ช่อง Stop

Stop ช่อง 2 คือ Stopped
Stop ช่อง 3 คือ Stopped

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า หยุด แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Stop แปลว่า?

Stop มีความหมายว่า:

 1. (v) งด

 2. (vt) ปิดกั้น, อุด, จุก, ปิด

 3. (v) ยกไว้

 4. (v) ยั้ง

 5. (vt) ระงับ, ยั้ง, ยับยั้ง, ป้องกัน

 6. (v) รำงับ

 7. (vi) หยุด, ยุติ, เลิก

 8. (v) หยุดยั้ง

 9. (v) หย่า

 10. (v) เปิดหมวกลา

 11. (v) เลิก

 12. (v) แวะ

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Stop ช่อง 2 Stop ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Stop กริยาช่อง 2 Stopped กริยาช่อง 3 Stopped แปลว่า หยุด หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Shave Shed Slide Stop Around Stop Back Stop Behind Stop By Stop In Stop Off Stop Out Stop Over Stop Up

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Stop"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"