กริยาช่อง 1

Stop

กริยาช่อง 2 Stopped

กริยาช่อง 3 Stopped

แปลว่า หยุด

Stop

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Stop แปลว่า:

 1. แวะ

 2. ปิดกั้น, อุด, จุก, ปิด

 3. งด

 4. เลิก

 5. ฐิติ

 6. ยกไว้

 7. เปิดหมวกลา

 8. ยั้ง

 9. รำงับ

 10. หยุดยั้ง

 11. หย่า

 12. ฐิติ

 13. ป้ายหยุดรถประจำทางหรือรถไฟ, สถานีรถประจำทาง, สถานีรถไฟ

 14. การแวะพัก, การแวะ, การพัก, การค้าง

 15. หยุด, ยุติ, เลิก

 16. ระงับ, ยั้ง, ยับยั้ง, ป้องกัน

 17. การหยุด, การยุติ, การเลิก

 18. สิ่งกีดขวาง

 19. ที่ปิด, ฝาปิด, จุก, ฝา

 20. หยุด, ยุติ, เลิก

 ภาพประกอบ

 • Stop

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Stop คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"