กริยา 3 ช่อง: Stady ช่อง 2 Stady ช่อง 3

คำว่า Stady กริยา 3 ช่องของคำว่า Stady นี้ก็คือ Stady / Study ไม่ใช่ stady
มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Stady

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3
StadyStudy ไม่ใช่ stady

สรุปกริยา 3 ช่อง Stady

Stady ช่อง 2 คือ Study ไม่ใช่ stady

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

แนะนำคำนี้โดย Golfy

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Stady ช่อง 2 Stady ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Stady กริยาช่อง 2 Study ไม่ใช่ stady หมวด ไม่ระบุ หมวด ไม่ระบุ

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Serve Shave Shed Slide Sling Smite Sow Speed Spin Stride Strike Swell

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Stady"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"