กริยาช่อง 1

Spin Out

กริยาช่อง 2 Span Out / Spun Out

กริยาช่อง 3 Spun Out

แปลว่า หมุนออก

Spin Out

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Spin Out แปลว่า:

  1. ล้นจาก, หกจาก

  2. ทำให้สับสน (คำไม่เป็นทางการ)

 ภาพประกอบ

  • Spin Out

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Spin Out"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"