กริยาช่อง 1

Spill

กริยาช่อง 2 Spilled/Spilt

กริยาช่อง 3 Spilled/Spilt

แปลว่า ทำหก

Spill

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Spill แปลว่า:

  1. หก

  2. กระฉอก

  3. ทะลัก, ล้นออกมา, ล้น

  4. ทำให้หก, ทำหก, ทำล้น

  5. การหกคะเมน

  6. หก, ล้น

  7. สิ่งที่หกล้น

  8. เศษไม้หรือกระดาษสำหรับจุดไฟ

 ภาพประกอบ

  • Spill

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Spill คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"