กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Spend ช่อง 2 Spend ช่อง 3

คำว่า Spend แปลว่า ใช้จ่าย ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Spend นี้ก็คือ Spend / Spent / Spent
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ใช้จ่าย แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Spend: ใช้จ่าย

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
SpendSpentSpentใช้จ่าย

สรุปกริยา 3 ช่อง Spend

Spend ช่อง 2 คือ Spent
Spend ช่อง 3 คือ Spent

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ใช้จ่าย แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Spend แปลว่า?

Spend มีความหมายว่า:

  1. (vt) จ่ายเงิน, ให้เงิน

  2. (vt) ใช ้(เวลา)

  3. (vi) ใช้เงิน, ใช้จ่าย

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Spend ช่อง 2 Spend ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Spend กริยาช่อง 2 Spent กริยาช่อง 3 Spent แปลว่า ใช้จ่าย หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Serve Shave Shed Slide Sling Smite Sow Speed Spin Stride Strike Swell

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Spend"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"