กริยา 3 ช่อง: Speed ช่อง 2 Speed ช่อง 3

คำว่า Speed แปลว่า เร่งความเร็ว ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Speed นี้ก็คือ Speed / Sped / Sped
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า เร่งความเร็ว แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Speed: เร่งความเร็ว

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
SpeedSpedSpedเร่งความเร็ว

สรุปกริยา 3 ช่อง Speed

Speed ช่อง 2 คือ Sped
Speed ช่อง 3 คือ Sped

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า เร่งความเร็ว แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Speed แปลว่า?

Speed มีความหมายว่า:

  1. (v) บึ่ง

  2. (v) เบ่ง

  3. (vt) เร่งความเร็ว, เพิ่มความเร็ว

  4. (v) เร่งฝีเท้า

  5. (vi) ใช้ยากระตุ้นประสาท (คำสแลง), ใช้ยาม้า

  6. (vi) ไปด้วยความรวดเร็ว

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Speed ช่อง 2 Speed ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Speed กริยาช่อง 2 Sped กริยาช่อง 3 Sped แปลว่า เร่งความเร็ว หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Serve Shave Shed Slide Sling Smite Sow Speed Up Spin Stride Strike Swell

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Speed"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"