กริยาช่อง 1

Speak

กริยาช่อง 2 Spoke

กริยาช่อง 3 Spoken

แปลว่า พูด

Speak

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Speak แปลว่า:

  1. สนทนา, พูด, บรรยาย

  2. สนทนา, พูด, บรรยาย

  3. ส่งภาษา

  4. อื้น

  5. เว้า

  6. วิสาสะ

  7. ลั่นปาก

  8. พูดจา

  9. พิดทูล

 ภาพประกอบ

  • Speak

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Speak คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"