กริยา 3 ช่อง: Sow ช่อง 2 Sow ช่อง 3

คำว่า Sow แปลว่า หว่านพืช ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Sow นี้ก็คือ Sow / Sowed / Sown หรือ Sow / Sowed / Sowed
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า หว่านพืช แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Sow: หว่านพืช

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
SowSowedSownหว่านพืช
SowSowedSowedหว่านพืช

สรุปกริยา 3 ช่อง Sow

Sow ช่อง 2 คือ Sowed และ Sowed
Sow ช่อง 3 คือ Sown และ Sowed

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า หว่านพืช แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Sow แปลว่า?

Sow มีความหมายว่า:

  1. (vt) ทำให้แพร่หลาย

  2. (v) ปราย

  3. (v) หว่าน

  4. (vt) หว่านเมล็ดพืช

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Sow ช่อง 2 Sow ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Sow กริยาช่อง 2 Sowed กริยาช่อง 3 Sown แปลว่า หว่านพืช หมวด Irregular Verb
  • กริยา 3 ช่อง: Sow ช่อง 2 Sow ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Sow กริยาช่อง 2 Sowed กริยาช่อง 3 Sowed แปลว่า หว่านพืช มีหลายแบบ y หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Serve Shave Shed Slide Sling Smite Speed Spin Stride Strike Swell

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Sow"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"