กริยา 3 ช่อง: Sleep On ช่อง 2 Sleep On ช่อง 3

คำว่า Sleep On แปลว่า นอนบน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Sleep On นี้ก็คือ Sleep On / Slept On / Slept On
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า นอนบน แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Sleep On: นอนบน

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Sleep OnSlept OnSlept Onนอนบน

สรุปกริยา 3 ช่อง Sleep On

Sleep On ช่อง 2 คือ Slept On
Sleep On ช่อง 3 คือ Slept On

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า นอนบน แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Sleep On ช่อง 2 Sleep On ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Sleep On กริยาช่อง 2 Slept On กริยาช่อง 3 Slept On แปลว่า นอนบน หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Dwell On Hang On Lean On Leap On Shave Sleep Sleep Around Sleep In Sleep Off Sleep Over Sleep Through Spring On

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Sleep On"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"