กริยา 3 ช่อง: Slay ช่อง 2 Slay ช่อง 3

คำว่า Slay แปลว่า ฆ่า ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Slay นี้ก็คือ Slay / Slew / Slain
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ฆ่า แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Slay: ฆ่า

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
SlaySlewSlainฆ่า

สรุปกริยา 3 ช่อง Slay

Slay ช่อง 2 คือ Slew
Slay ช่อง 3 คือ Slain

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ฆ่า แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Slay แปลว่า?

Slay มีความหมายว่า:

  1. (vt) ฆ่าทารุณ, สังหารโหด, สังหารหมู่

  2. (vt) ทำให้ประทับใจมาก (คำไม่เป็นทางการ), ทำให้หลงใหลมาก, ทำให้ตกตะลึงมาก

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Slay ช่อง 2 Slay ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Slay กริยาช่อง 2 Slew กริยาช่อง 3 Slain แปลว่า ฆ่า หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Serve Shave Shed Slide Sling Smite Sow Speed Spin Stride Strike Swell

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slay"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"