กริยา 3 ช่อง: Set ช่อง 2 Set ช่อง 3

คำว่า Set แปลว่า จัดวาง ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Set นี้ก็คือ Set / Set / Set
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า จัดวาง แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Set: จัดวาง

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
SetSetSetจัดวาง

สรุปกริยา 3 ช่อง Set

Set ช่อง 2 คือ Set
Set ช่อง 3 คือ Set

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า จัดวาง แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Set แปลว่า?

Set มีความหมายว่า:

  1. (vt) จัดเตรียม, เตรียมเพื่อใช้งาน

  2. (v) ตั้งค่า

  3. (vt) ตั้งเวลา, ตั้งระบบ, กำหนด

  4. (vt) ทำให้เกิดขึ้น, จัดขึ้น, สร้างขึ้น

  5. (vt) วาง, ตั้ง, จัดวาง

  6. (v) อัสดง

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Set ช่อง 2 Set ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Set กริยาช่อง 2 Set กริยาช่อง 3 Set แปลว่า จัดวาง หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Set About Set Apart Set Aside Set Back Set Forth Set In Set Off Set On Set Out Set To Set Up Set Upon Shave

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Set"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"