กริยาช่อง 1

Set

กริยาช่อง 2 Set

กริยาช่อง 3 Set

แปลว่า จัดวาง

Set

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Set แปลว่า:

 1. สำรับ

 2. ชุด

 3. สำรับ

 4. เหล่า

 5. อัสดง

 6. ทำให้เกิดขึ้น, จัดขึ้น, สร้างขึ้น

 7. ชุด, กลุ่ม, พวก, หมู่

 8. วาง, ตั้ง, จัดวาง

 9. ตั้งค่า

 10. ตั้งเวลา, ตั้งระบบ, กำหนด

 11. ท่าทาง, การวางท่าทาง

 12. ฉาก, ม่านหลังเวที

 13. การจัดตั้ง, สิ่งที่ถูกจัดขึ้น

 14. จัดเตรียม, เตรียมเพื่อใช้งาน

 ภาพประกอบ

 • Set

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Set คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"