กริยาช่อง 1

Send For

กริยาช่อง 2 Sent For

กริยาช่อง 3 Sent For

แปลว่า ส่งเพื่อ

Send For

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Send For แปลว่า:

  1. ช่วยส่งมาให้

 ภาพประกอบ

  • Send For

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Send For คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"