กริยา 3 ช่อง: Send Back ช่อง 2 Send Back ช่อง 3

คำว่า Send Back แปลว่า ส่งกลับ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Send Back นี้ก็คือ Send Back / Sent Back / Sent Back
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ส่งกลับ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Send Back: ส่งกลับ

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Send BackSent BackSent Backส่งกลับ

สรุปกริยา 3 ช่อง Send Back

Send Back ช่อง 2 คือ Sent Back
Send Back ช่อง 3 คือ Sent Back

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ส่งกลับ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Send Back แปลว่า?

Send Back มีความหมายว่า:

  1. (v) ตีกลับ

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Send Back ช่อง 2 Send Back ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Send Back กริยาช่อง 2 Sent Back กริยาช่อง 3 Sent Back แปลว่า ส่งกลับ หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Back Hang Back Send Send For Send In Send Off Send Off For Send Out Send Out For Send Up Shave Spring Back

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Send Back"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"