กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Sell Up ช่อง 2 Sell Up ช่อง 3

คำว่า Sell Up แปลว่า ขายได้ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Sell Up นี้ก็คือ Sell Up / Sold Up / Sold Up
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ขายได้ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Sell Up: ขายได้

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Sell UpSold UpSold Upขายได้

สรุปกริยา 3 ช่อง Sell Up

Sell Up ช่อง 2 คือ Sold Up
Sell Up ช่อง 3 คือ Sold Up

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ขายได้ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Sell Up ช่อง 2 Sell Up ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Sell Up กริยาช่อง 2 Sold Up กริยาช่อง 3 Sold Up แปลว่า ขายได้ หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Burn Up Fuel Up Hang Up Sell Sell Off Sell On Sell Out Shave Speed Up Spring Up Wake Up Wrap Up

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Sell Up"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"