กริยา 3 ช่อง: Sell Out ช่อง 2 Sell Out ช่อง 3

คำว่า Sell Out แปลว่า ขายออก ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Sell Out นี้ก็คือ Sell Out / Sold Out / Sold Out
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ขายออก แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Sell Out: ขายออก

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Sell OutSold OutSold Outขายออก

สรุปกริยา 3 ช่อง Sell Out

Sell Out ช่อง 2 คือ Sold Out
Sell Out ช่อง 3 คือ Sold Out

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ขายออก แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Sell Out แปลว่า?

Sell Out มีความหมายว่า:

  1. (v) เซ้ง

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Sell Out ช่อง 2 Sell Out ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Sell Out กริยาช่อง 2 Sold Out กริยาช่อง 3 Sold Out แปลว่า ขายออก หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Burn Out Hang Out Level Out Sell Sell Off Sell On Sell Up Shave Spell Out Spill Out Spin Out Spit Out

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Sell Out"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"