กริยา 3 ช่อง: Sell On ช่อง 2 Sell On ช่อง 3

คำว่า Sell On แปลว่า ขายได้ที่ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Sell On นี้ก็คือ Sell On / Sold On / Sold On
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ขายได้ที่ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Sell On: ขายได้ที่

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Sell OnSold OnSold Onขายได้ที่

สรุปกริยา 3 ช่อง Sell On

Sell On ช่อง 2 คือ Sold On
Sell On ช่อง 3 คือ Sold On

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ขายได้ที่ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Sell On ช่อง 2 Sell On ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Sell On กริยาช่อง 2 Sold On กริยาช่อง 3 Sold On แปลว่า ขายได้ที่ หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Catch On Close On Dwell On Hang On Lean On Leap On Sell Sell Off Sell Out Sell Up Shave Spring On

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Sell On"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"