กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Sell ช่อง 2 Sell ช่อง 3

คำว่า Sell แปลว่า ขาย ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Sell นี้ก็คือ Sell / Sold / Sold
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ขาย แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Sell: ขาย

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
SellSoldSoldขาย

สรุปกริยา 3 ช่อง Sell

Sell ช่อง 2 คือ Sold
Sell ช่อง 3 คือ Sold

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ขาย แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Sell แปลว่า?

Sell มีความหมายว่า:

  1. (v) ขาย

  2. (vt) ขาย, จำหน่าย

  3. (v) จำหน่าย

  4. (vi) เป็นที่ต้องการ, ขายได้ปริมาณมาก

  5. (vt) แลกกับเงิน, ยอมทำเพื่อเงิน

  6. (vt) โฆษณาให้ซื้อ, ชักชวนให้ซื้อ, เสนอขาย, ประกาศขาย, ชวนให้เลือก

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Sell ช่อง 2 Sell ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Sell กริยาช่อง 2 Sold กริยาช่อง 3 Sold แปลว่า ขาย หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Sell Off Sell On Sell Out Sell Up Shave Shed Slide Sling Smite Sow Speed Spin

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Sell"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"