กริยาช่อง 1

Seek

กริยาช่อง 2 Sought

กริยาช่อง 3 Sought

แปลว่า ค้นหา

Seek

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Seek แปลว่า:

  1. มองหา, แสวงหา, เสาะหา, สำรวจ

  2. วิจิน

  3. สืบหา

  4. ค้นหา, ค้น, เสาะหา, แสวงหา, สำรวจ, มุ่งค้นหา

  5. ค้น

  6. สอบถาม, สอบหา, สืบหา

  7. หาทาง

  8. สืบเสาะ

 ภาพประกอบ

  • Seek

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Seek คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"