กริยา 3 ช่อง: See To ช่อง 2 See To ช่อง 3

คำว่า See To แปลว่า ดูไปที่ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า See To นี้ก็คือ See To / Saw To / Seen To
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ดูไปที่ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ See To: ดูไปที่

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
See ToSaw ToSeen Toดูไปที่

สรุปกริยา 3 ช่อง See To

See To ช่อง 2 คือ Saw To
See To ช่อง 3 คือ Seen To

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ดูไปที่ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: See To ช่อง 2 See To ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 See To กริยาช่อง 2 Saw To กริยาช่อง 3 Seen To แปลว่า ดูไปที่ หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Cater To Hold To See See About See Into See Off See Out See Through Seed Seek Seem Seethe Shave

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "See To"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"