กริยา 3 ช่อง: See Into ช่อง 2 See Into ช่อง 3

คำว่า See Into แปลว่า ดูเข้า ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า See Into นี้ก็คือ See Into / Saw Into / Seen Into
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ดูเข้า แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ See Into: ดูเข้า

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
See IntoSaw IntoSeen Intoดูเข้า

สรุปกริยา 3 ช่อง See Into

See Into ช่อง 2 คือ Saw Into
See Into ช่อง 3 คือ Seen Into

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ดูเข้า แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: See Into ช่อง 2 See Into ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 See Into กริยาช่อง 2 Saw Into กริยาช่อง 3 Seen Into แปลว่า ดูเข้า หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Back Into Dial Into See See About See Off See Out See Through See To Seed Seek Seem Seethe Shave

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "See Into"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"