กริยาช่อง 1

See

กริยาช่อง 2 Saw

กริยาช่อง 3 Seen

แปลว่า เห็น

See

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary See แปลว่า:

 1. ดูเถอะ

 2. หา

 3. ดู, มอง, จ้องมอง, แล

 4. ทัศนา

 5. ดู

 6. ชม

 7. มองเห็น

 8. มลัก

 9. ดู, มอง, จ้องมอง, แล

 10. เห็น, รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา

 11. ไปหา, เยี่ยม, เข้าไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา, ติดต่อ, ปรึกษา, ติดตาม, พูดคุย, สัมภาษณ์

 12. เห็น, รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา

 13. พบ, เจอ, ประสบ, เจอหน้า, พบปะ, พบพาน

 14. คบหา, คบค้า, คบ, มีสัมพันธ์กับ

 15. พิจารณา, มีความเห็น

 16. เชื่อ, เชื่อว่า

 17. พิจารณา, มีความเห็น

 18. จินตนาการ, วาดภาพ, คิดคำนึง, คิด, นึก

 19. แล

 20. เข้าใจ, เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง

 21. ตรวจสอบ, ตรวจให้มั่นใจ, ตรวจดู

 22. เข้าใจ, เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง

 23. เข้าพบ

 ภาพประกอบ

 • See

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ See คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"