กริยา 3 ช่อง

กริยาช่อง 1

See

กริยาช่อง 2 Saw

กริยาช่อง 3 Seen

แปลว่า เห็น

กริยา 3 ช่อง ของ See คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 See กริยาช่อง 2 Saw กริยาช่อง 3 Seen แปลว่า เห็น หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary See แปลว่า:

 1. (vi) คบหา, คบค้า, คบ, มีสัมพันธ์กับ

 2. (vt) จินตนาการ, วาดภาพ, คิดคำนึง, คิด, นึก

 3. (v) ชม

 4. (v) ดู

 5. (vt) ดู, มอง, จ้องมอง, แล

 6. (vi) ตรวจสอบ, ตรวจให้มั่นใจ, ตรวจดู

 7. (v) ทัศนา

 8. (vt) พบ, เจอ, ประสบ, เจอหน้า, พบปะ, พบพาน

 9. (vi) พิจารณา, มีความเห็น

 10. (v) มลัก

 11. (v) มองเห็น

 12. (v) หา

 13. (v) เข้าพบ

 14. (vt) เข้าใจ, เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง

 15. (vt) เชื่อ, เชื่อว่า

 16. (vi) เห็น, รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา

 17. (v) แล

 18. (vt) ไปหา, เยี่ยม, เข้าไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา, ติดต่อ, ปรึกษา, ติดตาม, พูดคุย, สัมภาษณ์

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง ของ See คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 See กริยาช่อง 2 Saw กริยาช่อง 3 Seen แปลว่า เห็น หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน


 แท็ก sees

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "See"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"