กริยาช่อง 1

Say

กริยาช่อง 2 Said

กริยาช่อง 3 Said

แปลว่า พูด

Say

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Say แปลว่า:

 1. ตรัส

 2. พูด, เล่า, บอก, แจ้ง, กล่าว, เอ่ย

 3. พูด

 4. กล่าว

 5. รับสั่ง

 6. พูด, กล่าว, เอ่ย, แสดงความคิดเห็น

 7. คาดเดา, ประมาณ,

 8. ยกตัวอย่าง

 9. ออกปาก

 10. สิทธิในการพูด, สิทธิในการแสดงความเห็น

 ภาพประกอบ

 • Say

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Say คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"