กริยา 3 ช่อง: Say ช่อง 2 Say ช่อง 3

คำว่า Say แปลว่า พูด ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Say นี้ก็คือ Say / Said / Said
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า พูด แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Say: พูด

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
SaySaidSaidพูด

สรุปกริยา 3 ช่อง Say

Say ช่อง 2 คือ Said
Say ช่อง 3 คือ Said

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า พูด แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Say แปลว่า?

Say มีความหมายว่า:

 1. (v) กล่าว

 2. (vi) คาดเดา, ประมาณ,

 3. (v) ตรัส

 4. (v) พูด

 5. (vi) พูด, กล่าว, เอ่ย, แสดงความคิดเห็น

 6. (vt) พูด, เล่า, บอก, แจ้ง, กล่าว, เอ่ย

 7. (vi) ยกตัวอย่าง

 8. (v) รับสั่ง

 9. (v) ออกปาก

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Say ช่อง 2 Say ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Say กริยาช่อง 2 Said กริยาช่อง 3 Said แปลว่า พูด หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Serve Shave Shed Slide Sling Smite Sow Speed Spin Stride Strike Swell

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Say"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"