กริยา 3 ช่อง: Saw ช่อง 2 Saw ช่อง 3

คำว่า Saw แปลว่า เลื่อย ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Saw นี้ก็คือ Saw / Sawed / Sawed/Sawn หรือ Saw / Sawed / Sawn
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า เลื่อย แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Saw: เลื่อย

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
SawSawedSawed/Sawnเลื่อย
SawSawedSawnเลื่อย

สรุปกริยา 3 ช่อง Saw

Saw ช่อง 2 คือ Sawed และ Sawed
Saw ช่อง 3 คือ Sawed/Sawn และ Sawn

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า เลื่อย แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Saw แปลว่า?

Saw มีความหมายว่า:

  1. (vt) กริยาช่องที่ 2 ของ see

  2. (vt) เลื่อย

  3. (v) โกรก

  4. (vi) ใช้เลื่อยตัดออก

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Saw ช่อง 2 Saw ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Saw กริยาช่อง 2 Sawed กริยาช่อง 3 Sawed/Sawn แปลว่า เลื่อย หมวด Irregular Verb
  • กริยา 3 ช่อง: Saw ช่อง 2 Saw ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Saw กริยาช่อง 2 Sawed กริยาช่อง 3 Sawn แปลว่า เลื่อย หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Saw Off Saw Up See See About See Into See Off See Out See Through See To Shave Shed Slide

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Saw"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"