กริยา 3 ช่อง: Run Across ช่อง 2 Run Across ช่อง 3

คำว่า Run Across แปลว่า วิ่งข้าม ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Run Across นี้ก็คือ Run Across / Ran Across / Run Across
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า วิ่งข้าม แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Run Across: วิ่งข้าม

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Run AcrossRan AcrossRun Acrossวิ่งข้าม

สรุปกริยา 3 ช่อง Run Across

Run Across ช่อง 2 คือ Ran Across
Run Across ช่อง 3 คือ Run Across

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า วิ่งข้าม แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Run Across ช่อง 2 Run Across ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Run Across กริยาช่อง 2 Ran Across กริยาช่อง 3 Run Across แปลว่า วิ่งข้าม หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Put Across Radiate Run Run Against Run Around Run Away Run Down Run In Run Into Run Out Of Run To Run Up Run Up Against Run Up On

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Run Across"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"