กริยา 3 ช่อง: Run ช่อง 2 Run ช่อง 3

คำว่า Run แปลว่า วิ่ง ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Run นี้ก็คือ Run / Ran / Run
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า วิ่ง แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Run: วิ่ง

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
RunRanRunวิ่ง

สรุปกริยา 3 ช่อง Run

Run ช่อง 2 คือ Ran
Run ช่อง 3 คือ Run

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า วิ่ง แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Run แปลว่า?

Run มีความหมายว่า:

 1. (vi) (น้ำมูก) ไหล

 2. (vi) กลิ้ง

 3. (vt) ดำเนินการ, ปฎิบัติการ

 4. (v) ดำเนินเรื่อง

 5. (vt) ทำให้แพร่กระจาย

 6. (v) ประกอบ

 7. (vt) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, เคลื่อนผ่านไป

 8. (vt) พาไปส่ง

 9. (vi) มีผลตามกฎหมาย

 10. (vt) รีบไป, รีบเร่ง

 11. (vt) ลักลอบขนส่งผิดกฎหมาย

 12. (v) วิ่ง

 13. (vi) วิ่ง, วิ่งควบ

 14. (vi) วิ่งหนี, หนี

 15. (vi) วิ่งแข่ง

 16. (vi) ว่ายทวนน้ำไปวางไข่

 17. (vi) เข้าร่วม

 18. (vi) เข้าสมัครรับเลือกตั้ง

 19. (vt) เปิดเครื่อง, เดินเครื่อง

 20. (vi) เยี่ยมเยียน

 21. (vi) แพร่, เล่าลือ, กระจาย

 22. (vi) ใช้เวลา, กินเวลา

 23. (vi) ไปขอความช่วยเหลือ

 24. (vi) ไหล, ริน

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Run ช่อง 2 Run ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Run กริยาช่อง 2 Ran กริยาช่อง 3 Run แปลว่า วิ่ง หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Radiate Run Against Run Around Run Away Run Down Run In Run Into Run On Run Out Of Run To Run Up Run Up Against Run Up On

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Run"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"