กริยา 3 ช่อง: Ring ช่อง 2 Ring ช่อง 3

คำว่า Ring แปลว่า กรดกริ่ง ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Ring นี้ก็คือ Ring / Rang / Rung
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า กรดกริ่ง แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Ring: กรดกริ่ง

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
RingRangRungกรดกริ่ง

สรุปกริยา 3 ช่อง Ring

Ring ช่อง 2 คือ Rang
Ring ช่อง 3 คือ Rung

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า กรดกริ่ง แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Ring แปลว่า?

Ring มีความหมายว่า:

  1. (vt) ทำเสียงสะท้อน, ทำเสียงก้อง

  2. (vt) ล้อม, ปิดล้อม, ล้อมวง

  3. (vi) สั่นกระดิ่ง, เคาะระฆัง

  4. (vi) ส่งเสียงดังกังวาน, ส่งเสียงดังก้อง

  5. (vi) โทรศัพท์

  6. (vt) ใส่ห่วง, ใส่ปลอก, สนตะพาย

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Ring ช่อง 2 Ring ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Ring กริยาช่อง 2 Rang กริยาช่อง 3 Rung แปลว่า กรดกริ่ง หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Radiate Rail Rain Out Rake Rake Off Ring Back Ring In Ring Off Ring Out Ring Round Ring Up Ring With

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Ring"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"