กริยาช่อง 1

Ring

กริยาช่อง 2 Rang

กริยาช่อง 3 Rung

แปลว่า กรดกริ่ง

Ring

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Ring แปลว่า:

 1. แหวน

 2. สั่นกระดิ่ง, เคาะระฆัง

 3. แหวน

 4. วงแหวน, วงกลม, วง

 5. ใส่ห่วง, ใส่ปลอก, สนตะพาย

 6. แหวน

 7. แหวน

 8. โทรศัพท์

 9. สั่นกระดิ่ง, เคาะระฆัง

 10. ห่วง, ล้อ

 11. เนื้อที่ที่เป็นวงกลม, สนามวงกลม, สนามมวย

 12. เสียงกระดิ่ง, เสียงดังกังวาน

 13. ธำมรงค์

 14. กลุ่มคณะ

 15. ล้อม, ปิดล้อม, ล้อมวง

 16. ส่งเสียงดังกังวาน, ส่งเสียงดังก้อง

 17. ทำเสียงสะท้อน, ทำเสียงก้อง

 18. ห่วง

 19. ล้อม, ปิดล้อม, ล้อมวง

 ภาพประกอบ

 • Ring

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Ring คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"